preus imagen de una balanza en equilibrio

» preus de referència 
(els preus es refereixen a traduccions entrel polonès i castellà)

traducció comercial: 0,08-0,10 €/paraula, mín. 30 € + IVA
traducció jurada: 0,12-0,14 €/paraula, mín. 30 € + IVA

» variables per a fixar el preu: 
el preu es determina en funció de la dificultat del text, la seva  extensió i la seva urgència. Pel que fa als casos d'acords de col·laboració a llarg termini,  les condicions es negocien a part.

» pressupostos: el cost total d'una traducció es basa, en principi, en el número de paraules del text a traduïr.  Això només serà possible si disposem d'una versió electrònica de l'orginal, en un format que permet el recompte automàtic de paraules.  En cas contrari, el càlcul haurà de basar-se en el nombre de paraules del text traduït, pel que el pressupost només serà orientatiu. Per a sol·licitar el pressupost del teu projecte de traducció, fes clic aquí. 

» forma de pagament
Primeres comandes: 30% quan s'accepti el pressupost, la resta quan s'entregui la traducció.
Clients habituals: 30 dies després de la data de la factura.
Els pagaments es faran per transferència bancària.

página principal
introducció
serveis
àrees d'especialització
curriculum
preus
llibres traduïts
contacte
enllaços d'interès
Logotipo KJ Traducciones
  Av. Meridiana, 34, 7, 3                tel. (34) 670 779 192             e-mail: katerina@kjtraducciones.com            © Katarzyna Jachimska 2007-2011 
  08018 BARCELONA                     fax (34) 934 850 546