zakres specjalizacji zdjecie polki z ksiazkami
Zapraszam do zapoznania się z dziedzinami, w których do tej pory się wyspecjalizowałam:

» firma i jej działalność 
                                                                                  
handel zagraniczny, marketing i reklama, finanse, księgowość, teoria i praktyka zarządzania firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, itd.
 
» dokumentacja formalno-prawna                                                                               
tłumaczenia przysięgłe i komercyjne wszelkiego rodzaju umów, aktów, pełnomocnictw i upoważnień, podań, zaświadczeń i wszelkiego rodzaju pism sądowych i urzędowych

» dokumentacja naukowo-techniczna związana z następującymi dziedzinami: 
hodowla i żywienie zwierząt: pasze, dodatki paszowe i produkty weterynaryjne, dokumentacja badań klinicznych i utylitarnych nad ww. produktami
produkty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne i dokumentacja badań nad nimi
geodezja i fotogrametria


» dziedziny humanistyczne
językoznawstwo, literatura piękna (w tym literatura dla dzieci i młodzieży), historia, filozofia, socjologia, antropologia, psychologia


strona główna

wprowadzenie
usługi
zakres specjalizacji
życiorys
ceny tłumaczeń
przetłumaczone książki
strona kontaktowa
linki

      strona w wersji
» hiszpańskiej...
» angielskiej...
» katalońskiej...

Logotipo KJ Traducciones
  Av. Meridiana, 34, 7, 3                tel. (34) 670 779 192             e-mail: katerina@kjtraducciones.com            © Katarzyna Jachimska 2007-2011 
  08018 BARCELONA                     fax (34) 934 850 546