àrees d'especializació libros
Aquestes són les meves principals àrees d'especialització:

» activitats empresarials                                                                                  
comerç exterior, màrketing i publicitat, contabilitat, finances, RRHH, teoria de la direcció i gestió empresarial
 
» documentació legal                                                                               
traducció jurada i comercial de contractes, cartes d'intencions, informes, certificats, actes notarials, memòries...

» documentació tècnica i científica relacionada amb els camps següents: 
veterinària, alimentació animal: ingredients, aditius i productes veterinaris; proves clíniques i de camp relacionades amb aquests productes; expedients de registre
farmàcia, dietètica i nutrició

topografía i fotogrametria

» humanitats
lingüística, literatura,  història, filosofia, sociologia, psicologia, autoajuda, pedagogia, literatura infantil
página principal
introducció
serveis
àrees d'especialització
currículum
preus
llibres traduïts
contacte
enllaços d'interès

 
 pàgina
» en polonès...
 » en anglès...
» en castellà...

Logotipo KJ Traducciones
  Av. Meridiana, 34, 7, 3                tel. (34) 670 779 192             e-mail: katerina@kjtraducciones.com            © Katarzyna Jachimska 2007-2011 
  08018 BARCELONA                     fax (34) 934 850 546