życiorys imagen de una escalera de caracol

» dane osobowe

  
                                                                               
Katarzyna Jachimska
ur. w 1962 roku w Krakowie
od 1987 roku zamieszkała w Barcelonie


»
zdolności i umiejętności indywidualne     
                                    
                                    
biegła znajomość hiszpańskiego, angielskiego i polskiego; umiejętność przejrzystego i precyzyjnego formułowania myśli oraz bardzo dobry warsztat pisarski we wszystkich trzech językach; praktyczna znajomość katalońskiego

szeroki wachlarz zainteresowań; zamiłowanie do nauki oraz łatwość przyswajania wiedzy z różnych dziedzin;  ugruntowana wiedza związana z różnymi dziedzinami humanistycznymi i ścisłymi (patrz: zakres specjalizacji

umiejętność samodzielnego podejmowania i realizowania zadań; odpowiedzialność i dobra organizacja pracy; terminowość

zdolności interpersonalne:
łatwość nawiązywania kontaktów; naturalna skłonność do empatii i aktywnego słuchania; komunikatywność; cierpliwość, takt i dyplomacja oraz długoletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju negocjacji i w rozwiązywaniu konfliktów; tolerancja i szacunek dla innych, ich opinii i światopoglądu; poszanowanie poufności

bardzo dobra znajomość oprogramowania komputerowego takiego jak edytory tekstów, programy do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT), przygotowywania prezentacji i obróbki obrazów; arkusze obliczeniowe, bazy danych, itd.; doświadzczenie w posługiwaniu się internetem

»
doświadczenie zawodowe

Od 2006 roku pracuję jako niezależna tłumaczka (KJ TRADUCCIONES), oferując tłumaczenia z polskiego, hiszpańskiego, angielskiego i katalońskiego, jak również tłumaczenia przysięgłe z polskiego na hiszpański i vice versa. Współpracuję też z kilkoma wydawnictwami w Polsce jako tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej.

ANDERSEN, S.A.: Asystentka Dyrekcji. Mened
żer ds. Koordynacji i członek Zarządu firmy. Tłumaczka.  Zakres działalności firmy: żywienie zwierząt, dodatki paszowe i leki weterynaryjne (Barcelona, 1994-2006).

RUBINUM, S.A.:  Menedżer ds. Koordynacji. Członek Zarządu firmy. Tłumaczka.
Zakres działalności: producent i eksporter cenionego na całym świecie probiotyku Toyocerin®, jednego z pierwszych dodatków paszowych zarejestrowanych w UE (Rubí, Hiszpania, 2005-2006).

DANBRED ESPAÑA, S.L.: współpraca w niepełnym wymiarze godzin, głównie specjalistyczne tłumaczenia  i pośrednicwo w kontatach z duńskimi współwłaścicielami firmy.
Zakres działalności: import do Hiszpanii słynnej duńskiej genetyki trzody chlewnej DanBred (Barcelona, 1998-2000).

CHRISTADANIK, S.A.: Sekretarka w dziale zagranicznym, tłumaczka. Zakres działalności: import-eksport składników dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i parafarmaceutycznego (Barcelona, 1989-1994).


NIEZALEŻNA TŁUMACZKA: tłumaczenie i redagowanie oficjalnej wersji polskiej homilii i innych tekstów publikowanych i wygłaszanych przez Papieża Jana Pawła II w języku hiszpańskim (dla polskiego wydania L'Osservatore Romano), różnego rodzaju tłumaczenia dla firm i organizacji polskich i hiszpańskich: umowy handlowe, broszury, oprogramowanie komputerowe, listy dialogowe filmów długometrażowych, teksty naukowe i techniczne, itp. (Kraków i Barcelona 1986-1989).

LEKTORKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO: lekcje prywatne, kursy w Towarzystwe Przyjaźni Polsko-Hiszpańskiej (Kraków, 1986-1987).

» wykształcenie

Mgr Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Indywidualny tok studiów ze specjalizacją w językoznawstwie. Rok ukończenia studiów: 1987.

Kurs sekretarsko-asystencki z Dyplomem Międzynarodowej Sekretarki Dyrekcji (korespondencja oraz prowadzenie negocjacji w językach hiszpańskim, angielskim i francuskim, księgowość, podstawy prawa handlowego, organizacja pracy, itd. ).  Academia Molière, Barcelona, 1988-1989.


Oficjalny egzamin z języka angielskiego dla firm (Commercial English). British Chamber of Commerce, Barcelona, 1989.


Liczne kursy doskonalenia języka angielskiego dla firm. Barcelona, 1994-2006

Intensywny kurs przekładu prawnego i sądowego (języki:angielski i hiszpański), przygotowujący do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego Hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. International House, Barcelona, 2007.


Liczne kursy i szkolenia komputerowe (wszystkie programy i poziomy MS Office, programy do całościowej obsługi firmy (ERP - Enterprise Resource Planning) i klienta (CRM - Customer Relationship Management), Photoshop, internet, projektowanie stron internetowych, itp.). Barcelona, 1989-2006.


Liczne kursy, szkolenia i warsztaty związane z firmą i biznesem (marketing, zarządzanie, psychologia biznesu, coaching, organizacja i koordynacja pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, itp.)strona główna

wprowadzenie

usługi
zakres specjalizacji
życiorys
ceny tłumaczeń
przetłumaczone książki
strona kontaktowa
linki

    strona w wersji
» hiszpańskiej...
» angielskiej...
» katalońskiej...


Logotipo KJ Traducciones
  Av. Meridiana, 34, 7, 3                tel. (34) 670 779 192             e-mail: katerina@kjtraducciones.com            © Katarzyna Jachimska 2007-2011 
  08018 BARCELONA                     fax (34) 934 850 546